Ангилал:Ном
Удирдахуйн онол, практикийн асуудлууд - Эрдэм шинжилгээний бичиг №8

Бүтээлийн тайлбар

Монгол орны макро-эдийн засгийн жолоодлого, зохицуулалт нь одоогийн нөхцөлд дэлхий нийтэд түгээмэл зах зээлийн эдийн засийн жам, зүй тогтолд нийцэх боловч загварчлалын үүднээс авч үзвэл, үндэсний эдийн засгийн төрөлхийн (заяагдмал) шинж төрх болон түүхэн хөгжлийн одоогийн үе шатуудын үндсэн онцлогтой гэж үзлээ.

Контентын хэсгээс