Ангилал:Ном
Удирдахуйн онол, практикийн асуудлууд эрдэм шинжилгээний бичиг №7

Бүтээлийн тайлбар

Улс орнуудын хөгжлийн чиг хандлагыг ажиглахад бодит капитал, биеийн хүчний хөдөлмөрт үндэслэн өсч хөгжих явдал үеэ өнгөрөөж, харин боловсрол, мэдлэгт суурилан, үр ашигтай технологиудыг боловсруулах замаар оюуны капиталынхаа үндсэн дээр хөгжих болжээ.

Контентын хэсгээс