Алтай хайлах

Бүтээлийн тайлбар

«Алтай хайлах» гэдэг тууль бол дөрвөн Ойрдын ард түмэн Алтай хангай нутгаа магтахын зэрэгцээгээр түүний доторх ард түмний амьдралыг дүрсэлж, эрх жаргал сайн сайхныг хүсэн мөрөөддөгийг, атаатан дайсантай баатарлагаар тэмцэн ялж, амар сайхан жаргахыг бэлэгдэн харуулжээ.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч