Аймгуудын өрсөлдөх чадварын анхдугаар тайлан 2012

Бүтээлийн тайлбар

Энэхүү тайлан нь өнөөгийн бодит дүр зургийг илэрхийлж байгаа бөгөөд тайланг жил бүр шинэчилж чадвал аль аймаг хэрхэн урагшилж, эсвэл ухарсныг бодитоор хэмжих боломж бүрдэж, улмаар холбогдох бодлого, үйл ажиллагаа явуулах "багаж ном" болно гэдэгт эргэлзэхгүй байна.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч