Ажил амжуулах урлаг

Бүтээлийн тайлбар

Монголчууд мөнгөнөөс илүү цаг хугацааг эрхэмлэдэг. Тухайлбал “Эрт босвол нэгийг үзнэ, орой унтвал нэгийг сонсоно” гэж зүйрлэсэн нь цаг хугацаа мэдлэгийг хуримтлуулах хэрэгсэл юм гэдгийн баталгаа. Түүнийг үр бүтээлтэй ашиглахын чухлыг заажээ. Энэ номыг уншиж ашиглах хүн өөрийн амьдралдаа цаг хугацааг зөв ашиглах арга барилыг эзэмшиж сурахад тус болно.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч