Гадаад худалдаанд логистикийг ашиглах нь

Бүтээлийн тайлбар

Гадаад худалдаанд логистикийг нэвтрүүлсээр үргүй зардал, эрсдлийг бууруулж, цаг хугацаа, хөдөлмөрийг хэмнэн, эдийн засгийн үр өгөөжгэй ажиллах боломжийг судлан санал дэвшүүлэх зорилгоор судалгааны ажил хийлээ.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч