Булган аймагт англи хэлний сургалтын төв байгуулах төсөл

Бүтээлийн тайлбар

Манай сургалтын төвийн цаашдын зорилго бол Булган аймагт Англи хэлний сургалтын төв байгуулаж сургалтанд шаардагдах материалыг цуглуулж мөн сургалт явуулахад таатай орчинг бүрдүүлхэд оршино.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч