Арилжааны банкуудын өрсөлдөх чадварын шинжилгээ

Бүтээлийн тайлбар

Арилжааны банкуудын өрсөлдөөний түвшин ямар байгааг үнэлэх тогтвортой байдал эрсдэл хоёрын хоорондох хамаарлыг судалж үр дагварыг тодорхойлох дүгнэлт санал гаргах нь дипломын ажлын зорилго юм.

Контентын хэсгээс