Сахиусан тэнгэрийн нулимс
(4)

Бүтээлийн тайлбар

"Сахиусан тэнгэрийн нулимс" одоогийн цаг үеийн нийгмийн сулрал, ялзрал доройтол, өнгө мөнгөний хэтэрхий шунал хийгээд улам даяаршиж улам хотжиж буй өнөө үед залуучууд маань ямар нэгэн ухаарал, сэхээрэл, сэтгэмх өөртөө бий болгоосой, аваасай гэсэн үүднээс энэ зохиолын мөн чанар, агуулга оршиж байгаа болно.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч