Магистрант, оюутнуудын эрдэм шинжилгээний цуврал бичиг №1

Бүтээлийн тайлбар

Суралцагчдын сэтгэлгээний хүрээг тэлэх, аливаа юмс үзэгдэлд шинжлэх ухааны үндэслэлтэй хандаж сурахад судалгааны арга зүй, арга барилыг эзэмшсэн байх нь үнэхээр ач холбогдолтойг цохон тэмдэглэж хэсэг нөхөд энэхүү цуврал бичгийг уламжлал болгон жилд нэг удаа хэвлэн гаргаж байхаар тохиролцсон болно.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн мэдээлэл

Бүтээлийн нийлүүлэгч