Хөгжлийн албан ёсны тусламжийн үр дүнгийн шинжилгээ

Бүтээлийн тайлбар

"Хөгжлийн албан ёсны тусламжийн үр дүнгийн шинжилгээ” сэдэвт судалгааны ажлыг толилуулж байгаадаа таатай байна. Удирдлагын Академийн Эдийн засаг, санхүүгийн удирдлагын тэнхмийн судалгааны баг энэхүү судалгааг хийж гүйцэтгэсэн бөгөөд тус Академийн Эрдмийн зөвлөл, захиргаанаас дэмжин санхүүжүүлсэн болно.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч