Ангилал:Ном
Санхүүгийн зах зээл, банкны удирдлага (гарын авлага)

Бүтээлийн тайлбар

Банк, санхүүгойн зах зээлийн үйл ажиллагаа нь бодлого боловсруулагчид, судлаачид, бизнес эрхлэгчид болон жирийн хүмүүсийн анхаарлыг татаж, тэдний амьдралд нөлөөлөх болсон юм. Тиймээс санхүүгийн зах зээл хэрхэн ажилладаг, тэрхүү зах зээлд ажилладаг байгууллагын үйл ажиллагааны үндсэн зарчмын талаар тодорхой хэмжээний мэдлэггэй болох, мэдээлэлд үндэслзн дүгнэлт, шийдвэр гаргах чадвартай болоход тус нэмэр болох мөн Удирдпагын Академийн сургалтын төлөвлөгөөний дагуу зааж буй “Санхүүгийн зах эээл” хичээлд зориулан энэхүү гарын авлагыг бэлтгэв.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч