ХҮДС-ийн 85 жилийн ойн арга хэмжээний тайлан

Бүтээлийн тайлбар

85 жилийн ойг тэмдэглэх арга хэмжээний хүрээнд зохион байгуулсан ажил бүр нь өөрийн түүхэн үйл явцаар баялаг болж, сургуулийн хөгжил өөрчлөлтөд далайцтай хувь нэмрээ оруулсан бөгөөд сургуулийн хамт олон, комиссын гишүүдийн идэвх зүтгэл, санаачлага, хамтын хөдөлмөрийн үр дүн байлаа гэдгийг ойн комиссын даргын зүгээс үнэлэхийн зэрэгцээ хамтран ажилласан хүн бүрт чин сэтгэлээсээ талархснаа илэрхийлье.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч