Цахим дипломат ажиллагааны хөгжлийн чиг хандлага ба монгол улс

Бүтээлийн тайлбар

Монгол Улсын дипломат алба, гадаад харилцааны салбар дахь мэдээллийн технологийн хөгжлийн төлөв байдал, сорилтууд, шийдвэрлэх арга зам, цаашдын чиг хандлагыг тодорхойлоход судалгааны ажпын зорилго оршино.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн мэдээлэл

Бүтээлийн нийлүүлэгч

Төстэй контентууд