Цагаан өнгөний нэрийг танихуйн хэл шинжлэлийн үүднээс судлах нь

Бүтээлийн тайлбар

Монгол хэлний “цагаан” өнгө концептыг танихуйн хэл шинжлэлийн үүднээс судлах, монгол хүний сэтгэлгээний онцлогоос илрүүлэх, тайлбарлах зорилгыг дэвшүүллээ.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч