Хүний нөөцийн тогтвор суурьшилд нөлөөлөх гол хүчин зүйл

Үндэсний цахим сан

Бидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Хүний нөөцийн тогтвор суурьшилд нөлөөлөх гол хүчин зүйл

Э.Цэцэгдэлгэр

Хүний нөөцийн тогтвор суурьшилд нөлөөлөх гол хүчин зүйл

Гишүүнчлэл

?
Хүний нөөцийн тогтвортой байдал, түүнд нөлөөлөх гол хүчин зүйлсийн онол арга зүйг судалсаны үндсэн дээр “ХААН Банк"-ны хүний нөөцийн үйл ажиллагаанд хийсэн судалгаа, шинжилгээний дүгнэлтэд тулгуурлан тус байгууллагын хүний нөөцийг тогтвор суурьшилтай ажиллуулах арга замыг тодорхойлон ялангуяа цалин хөлсний нөлөөлөх байдпыг нарийвчлан судлахад оршино.

Бүтээлийн нийлүүлэгч

# хүний нөөц# ажилтан