Худалдааны байгууллагын мерчандайзингийг сайжруулан борлуулалтын үр ашгийг нэмэгдүүлэх нь

Бүтээлийн тайлбар

Худалдааны байгууллагын мерчандайзингийн үйл ажиллагааг сайжруулах арга замыг “Монголиан Стар Дистрибюшин” компанийн жишээн дээр тодорхойлон борлуулалтыг нэмэгдүүлэхэд уг ажлын зорилго оршино.

Контентын хэсгээс