Уламжлалт цайны зам орос, монгол, хятадын эдийн засгийн коридор болох нь

Бүтээлийн тайлбар

Уламжлалт цайны замын түүхэн материалуудыг судлах, цайны замыг эргэн шинээр сэргээх үндэслэл, Хятадын "Цайны зам”-ын төслийн хүрээнд дэх яригдаж байгаа асуудлуудад Орос Хятадын байр суурийг харьцуулан судласан болно.

Контентын хэсгээс