Насан туршийн боловсрол ба мэдээлэл харилцаа холбооны технологийн хэрэглээг судлах нь

Бүтээлийн тайлбар

Өдрөөс өдөрт өсөн нэмэгдэж буй иргэдийн боловсролын хэрэгцээг хангахын тулд сургалтын үйл ажиллагааг хамгийн оновчтойгоор хэрхэн тодорхойлж бий болгох вэ? гэдгийг гадаадын болон өөрийн орны сургалтын туршлага, хөгжил дээр тулгуурлан судлахыг зорилоо.

Контентын хэсгээс