Монголын телевизүүдийн тойм хөтөлбөрт хийсэн судалгаа

Бүтээлийн тайлбар

Монголын телевизүүдийн тойм хөтөлбөрийн өнөөгийн байдал, төрөл хэлбэр, тоймчдын ур чадвар, тулгарч буй асуудлыг тодруулахад оршино.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч