Монголын телевизүүдийн мэдээллийн хөтөлбөрийн өнөөгийн байдал

Бүтээлийн тайлбар

Өнөөдөр хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэлүүдээр гарч буй мэдээлэл нь олон түмний эрх ашигт хэрхэн үйлчилж байгаа, нийгэмд болж буй үйл явдлыг ямар өнцгөөс тусган хүргэж байгаа, хүмүүст үнэн бодит мэдээллийг түргэн шуурхай,товч тодорхой, хоёр талын эх сурвалжийг ашиглан тэнцвэртэй мэдээлэл хүргэж чадаж байгаа ,үгүйг мэдэх нь энэхүү судалгааны зорилго болно.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч