Монголын арьсан эдлэлийн брэндийн маркетингийн стратегийг боловсронгуй болгох арга замууд

Бүтээлийн тайлбар

Монголын зах зээл дэх арьсан эдлэлийн “MR” брэндийн маркетингийн стратегийг боловсронгуй болгоход судалгааны ажлын зорилго оршино. Дээрх зорилгоо хэрэгжүүлэхийн тулд дараах зорилтуудыг дэвшүүлэн ажиллаа.

Контентын хэсгээс