Хүүхдийн саван үйлдвэрлэх төсөл

Бүтээлийн тайлбар

Монгол улсын засгийн газраас хэрэгжүүлж буй жижиг дунд үйлдвэрлэлийн дэмжих хөтөлбөрийн хүрээнд дотоодын түүхий эдийн нөөц баялагт тулгуурласан үндэсний хэмжээний үйл ажиллагаа явуулдаг хүүхдийн савангийн үйлдвэр байгуулах .Дотоодын нөөцийг ашиглан өөрийн орны онцлогыг харуулсан саван хийх.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч