Туул голын сав газрын бургас модыг нөхөн сэргээх төсөл

Бүтээлийн тайлбар

Богд хаан уулын хойд хэсэг болох Туул голын сав газрын бургасыг ард иргэдийн оролцоотойгоор нөхөн сэргээж гүний усны нөөцийг тогтворжуулж улмаар хүн байгальтай зүй зохистой харьцан ажиллах амьдрах орчноо тэтгэн сайжруулахад гол зорилго оршино.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч