Сургалтын жуулчны бааз

Бүтээлийн тайлбар

Манай компани нь гадаадын жуулчид болон дотоодын аялагчдыг монгол орны түүхийн дурсгалт болон байгалийн үзэсгэлэнт газруудаар аялуулж, монголчуудын ёс заншилтай танилцуулах жуулчлалын байнгын үйлчилгээг Монгол улсын аялал жуулчлалын тухай хууль, засгийн газрын тогтоол зэрэгт нийцүүлэн стандартын шаардлага хангасан үйлчилгээ явуулна.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч