Өрхийн фермер байгуулах

Бүтээлийн тайлбар

Зах зээл хөгжиж буй өнөөгийн нөхцөлд үндэсний уламжлалт сүү сүүн бүтээгдэхүүнийг гар аргаар боловсруулан хүний эрүүл мэндэд нэн шаардлагтай элчлэг амин дэмээр баялаг бүтээгдэхүүнээр үйлчлэх шаардлагтай сүү сүүн бүтээгдэхүүнээр үйлдвэрлэл үйлчилгээ Засгийн газар үндэсний үйлдвэрлэлийг дэмжих талаар тавьж буй зорилтьвг хэрэгжүүлэх энэ чиглэлээр үүсч буй аж ахуй эрхлэгчдийг дэмжих замаар шинээр ажлын байр бий болгох боломжийг бүрдүүлж байна

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч