Өнөр жуулчны баазыг ногоон гэрчилгээжүүлэх төсөл

Бүтээлийн тайлбар

Үйлчилгээний салбар дундаас АЖ-салбар нилээдгүү хөгжсөөр байна.Үүнтэй холбогдуулан АЖ-үйл ажиллагаа явуулдаг ЖБ-ууд өнөөгийн зах зээлд олноор гарч ирсээр байгаа. Өнөр жб үйлдвэрлэлын дадлага хийж байх явцад баазын гадаад орчин ногоон байгууламж дээр дутагдалтай болоод шинэлэг санаанууд ихээр гарч ирсэн.Иймээс уг баазыг ногоон гэрчилгээжүүлэлтэнд хамруулах зорилготой болно.Баазын захиргаанаас хүсэлт гарган эдмжлэг үзүүлхээ илэрхийлсэн.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч