Ангилал:Диплом
Нарийн сухайтын нүүрсний ордоос жилд 6 сая тонн нүүрс олборлох үеийн механикжуулалт

Бүтээлийн тайлбар

Нарийн Сухайтын чулуун нүүрсний ордын районд геологийн судалгаа харьцангуй

бага хийгдсэн. И.А.Ефимовьш удирдсан ЗХУ (хуучин нэрээр)-ын палеонтологийн экспедицийхэн 1954 онд ордын районд анх удаа пермийн эх газрын хзфдас ялгасан байна.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч