Оюутны гурван хэмжээст хөтөч

Бүтээлийн тайлбар

Дэлхий нийтэд компьютер график хурдацтай шинчлэгдэж хегжиж байгаа билээ. Түүнчлэн дүрстэй ба З хэмжээст зар суртачилгаа ихээр хийгдэн хүн болгоны сэтгэлд хүрээд удаж байна

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн мэдээлэл

Бүтээлийн нийлүүлэгч