Ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчдын дүнг цахимжуулах нь

Бүтээлийн тайлбар

Мэдээлэл технологийн хөгжлийн өнөө үед цахим ертөнц, цахим сүлжээ, цахим сургалт нэвтэрч үүнтэй хөл нийлүүлэн алхах үүднээс Ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчдын дүнг цахимжуулах систем бий болгоход дипломын ажлын зорилго оршино.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч