Баянзүрх дүүрэг, 1-р хороо үйлчилгээний төвтэй, 6 айлын орон сууцны дотор цахилгаан хангамжийн тооцоо

Бүтээлийн тайлбар

Энэхүү сэдэвийн хүрээнд цаашид барилгын цахилгаан төлөвлөлт, барилгын дотор цахилгаан гэрэлтүүлэг, түүний тооцоо, гэрэлтүүлтүүлэгчидын марк, орон сууцны цахилгаан ачаалал, тэдгээрийн угсралтын норм дүрэм, барилгын цахилгааны ажлын зургийг хэрхэн төлөвлөх, цахилгаан гэрэлтүүлэг болон AUTOCAD програм зэрэг хичээлүүдийн мэдлэгийг бие даан суралцаж тус мэргэжилдээ эзэн нь байхыг хичээн ажиллахад зорилго оршино.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч