Байгууллагын сонгон шалгаруулалтаас хүний нөөцийн тогтвортой байдал шалтгаалах нь

Үндэсний цахим сан

Бидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Байгууллагын сонгон шалгаруулалтаас хүний нөөцийн тогтвортой байдал шалтгаалах нь

Б.Дулмаа

Байгууллагын сонгон шалгаруулалтаас хүний нөөцийн тогтвортой байдал шалтгаалах нь

Гишүүнчлэл

?

Бизнесийн байгууллагын сонгон шалгаруулалтын өнөөгийн нөхцөл байдлыг судлан тодорхойлж, ажилчдын тогтвор сууршилтид анаализ хийн шалтгааныг тодруулж сайжруулах арга замыг судлан тодорхойлоход судалгааны ажлын зорилго оршино.

Бүтээлийн нийлүүлэгч

# хүний нөөц# байгууллага# бизнес