Basic house ХХК-ны захиалгат веб сайт

Бүтээлийн тайлбар

BASIC HOUSE ХХК-н Солонгосын брэнд хувцасны монгол дахь салбар дэлгүүр бөгөөд тухайн дэлгүүрийн вэб сайтыг захиалагчийн өгсөн саналын дагуу хийж гүйцэтгэхийг зорилоо.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч