Арилжааны банкны зээлийн үйл ажиллагааг сайжруулах нь

Бүтээлийн тайлбар

Монголын арилжааны банкны зээлийн үйл ажиллагааны өнөөгийн байдлыг тодорхойлж банканд ашигтай, харилцагч нарт түргэн шуурхай үйлчлэхийн тулд финтек (Fintech- financial technology) буюу санхүүгийн технологи ашиглан зээлийн үйл ажиллагааг сайжруулах боломжит хувилбарыг санал болгохыг зорьсон юм.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч