Ангилал:Диплом
Дэлхийн алтны зах зээл ба монгол улсын алт олборлолтонд хийсэн дүн шинжилгээ

Бүтээлийн тайлбар

Алтны эрэл хайгуулыг эрчимжүүлж нөөцийг тогтвортой нэмэгдүүлэх, алтны олборлолт болон борлуулалтын нэгдсэн мэдээллийг бий болгох, алтны аж ахуйн нэгжүүд, бичил уурхайчдын үүрэг, хариуцлагыг өндөржүүлэх, шороон болон үндсэн ордын уурхайнуудын металл авалтыг нэмэгдүүлэх, алтны үүсмэл орд болон хаягдал овоолгыг боловсруулах, алтны уурхайнуудын нөхөн сэргээлтийг сайжруулах, алтны бичил уурхайн хууль эрх зүйн орчинг боловсронгуй болгох.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч