Брэнд хоногшуулалтын стратеги

Бүтээлийн тайлбар

Швед улсын Svinto брэндийн эквитиг монгол хэрэглэгчдийн амьдралын хэв маяг, зах зээлийн нөхцөлд тохируулан оновчтой бүрдүүлэн хоногшуулах маркетингийн стратегийг боловсруулахад оршино.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч