Хятад хэлэнд орон зайн тухай ойлголтыг илэрхийлэх нь

Бүтээлийн тайлбар

Чиглэл заасан дан ба нийлмэл нөхвөр үг орон зайн тухай ойлголтод ямар үүрэгтэй байдаг, хятад хэл орон зайн тухай ойлголтыг илэрхийлэхэд ямар онцлогтой байдгийг тодорхойлон гаргах нь мөн энэ ажлын зорилго болно.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч