Хятад хэлний тооллого үгийг монгол хэлтэй харьцуулсан судалгаа

Бүтээлийн тайлбар

Мэдлэгээ өргөжүүлж мөн тооллого үгийг оновчтой зөв хэрэглэх аргыг судалж, хоёр улсын соёлын онцлогийг харьцуулан гаргахыг зорилоо.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн мэдээлэл

Бүтээлийн нийлүүлэгч