Хятад хэлний тооллого үгийг монгол хэлтэй харьцуулсан судалгаа

Бүтээлийн тайлбар

Мэдлэгээ өргөжүүлж мөн тооллого үгийг оновчтой зөв хэрэглэх аргыг судалж, хоёр улсын соёлын онцлогийг харьцуулан гаргахыг зорилоо.

Контентын хэсгээс