Япон жуулчдыг татах багц аялалыг боловсруулах нь

Бүтээлийн тайлбар

Япон жуулчдыг татах багц аялалын хөтөлбөр боловсруулах зорилготой.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн мэдээлэл

Бүтээлийн нийлүүлэгч