Эмэгтэйчүүдийн карьер төлөвлөлтөнд нөлөөлөх хүчин зүйлийн судалгаа

Бүтээлийн тайлбар

Эмэгтэй хүн хэрхэн яаж амжилттайгаар гэр бүл болон карьер төлөвлөлтөө хослуулж, өөртөө итгэлтэй ажиллаж амьдрах боломжтойг тодорхойлох

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч