Үйлдвэрлэлийн нэмэгдэл зардлын хуваарилалт, түүнийг сайжруулах нь

Бүтээлийн тайлбар

Хиам, нөөшилсөн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэдэг “Хатансүйх импэкс" ХХК-ийн үйлдвэрлэлийн нэмэгдэл зардлын бүртгэл. түүнийг хуваарилан өртөгт шингээх одоогын аргачлалтай танилцаж, цаашид боловсронгуй болгох чиглэлд судалгаа хийх, өртөг тооцолтыг сайжруулахад чиглэсэн зөвлөмж боловсруулахад оршино. Ингэснээр үнэ тогтоолт. ашиг төлөвлөх, гүйцэтгэлийг хангах, үйлдвэрлэлийн төлөвлөгөө боловсруулах зэрэг удирдлагын чухал шийдлүүдийг хангах ач холбогдолтой юм.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч