Монголын хөрөнгийн биржийн ТОП 20-ос багц бүрдүүлэх нь

Бүтээлийн тайлбар

Монголын хөрөнгийн бирж дээр хувьцаа нь идэвхитэй арилжаалагддаг ТОП 20 индекст багтдаг 20 компаниудаас багц бүрдүүлэх зорилготой.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч