Ангилал:Диплом
Уул уурхайн салбарын нягтлан бодох бүртгэлд тулгамдаж буй асуудлыг тодорхойлох нь

Бүтээлийн тайлбар

Энэхүү ажлын зорилго нь уул уурхайн салбарын нягтлан бодох бүртгэлд тулгамдаж буй асуудлуудыг тодоройлоход оршино. Дээрх зорилтыг хэрэгжүүлэхийн тулд дараах зорилтуудыг дэвшүүлсэн.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч