Монголын аудио подкастын өнөөгийн байдал

Бүтээлийн тайлбар

Дэлхий дахинаа эрчимтэй хөгжиж буй онлайн радиогийн нэгэн төрөл болох аудио подкаст монгол оронд ямар түвшинд байгаа, тэдгээр аудио подкастуудын өнөөгийн байдал үйл ажиллагаа нь дэлхийн жишигт хэрхэн нийцэж байгааг нь судлагаагаар харуулахыг зорьсон.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч