Урамшууллын сэтгэл зүй

Бүтээлийн тайлбар

Энэхүү дипломны ажлаар Байгууллага нь урамшууллаар дамжин хүний сэтгэл санаанд нөлөөлөн сэтгэл зүйн ханамж өгч чадаж буйг судлахад оршино.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч