Улс төрийн тогтворгүй байдал ба эдийн засгийн суурь үзүүлэлтүүдийн хамаарлыг шинжлэх нь

Бүтээлийн тайлбар

Энэхүү төгсөлтийн ажлын зорилго нь шилжилтийн эдийн засагтай улс орнууд болох Монгол улсын эдийн засагтай ижил төстэй орнуудын улс төрийн тогтворгүй байдал эдийн засгийн өсөлтөд хэрхэн нөлөөлж буйг эдийн засгийн суурь үзүүлэлтүүд болон эдийн засгийн бус үзүүлэлтүүдээр харуулах явдал юм.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч