Оюутнуудын голч дүн зан төлөв болон суралцах хэв маяг нөлөө бүхий эсэхийг судлах нь

Бүтээлийн тайлбар

Монгол оюутнуудын голч дүнд бие хүний хэв шинж болох интроверт, экстраверт, амбиверт зэрэг шинж болон суралцах хэв маяг нь хэр зэрэг ач холбогдол нөлөө бүхий байгааг судлахад оршино.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч