Ангилал:Диплом
Нэмэгдсэн өртгийн албан татварын урамшууллын системийг боловсронгуй болгох нь

Бүтээлийн тайлбар

Нэмэгдсэн өртгийн албан татварын урамшууллын системийг цаашид иргэдийн санал асуулга болон статистик мэдээлэл дээр үндэслэн гаргасан болно.

Контентын хэсгээс