Ангилал:Диплом
Нэмэгдсэн өртгийн албан татварын системийн хэрэгжилтийн өнөөгийн төлөв байдал, тулгамдсан асуудлууд

Бүтээлийн тайлбар

Нэмэгдсэн өртгийн албан татварын системийн хэрэгжилтийн өнөөгийн төлөв байдал, тулгамдаж буй асуудлуудыг тодорхойлоход судалгааны ажлын гол зорилго оршино

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч