Өр зүрхний хавар

Бүтээлийн тайлбар

Шүлэг нь зохиолчоос (Л.Батцэнгэлээс) зуларсан сэтгэл гэмээр бичлэгтэйгээрээ бодот ахуйг тодруулсан номоо “Сэтгэл минь, тэнгэрийн уяхан шат" гэж нэрлэжээ. Номонд тогтнох сэтгэл нь Л.Батцэнгэл энэ гэх шиг “царай чинь үзэгдэхгүй ч шүлэг чинь ингэж итгүүлнэ... гэмээр бичдэг аж.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч